מבטחים הייטק
השלמת דמי גמולים באופן עצמאי למה היא גורמת?
1453 צפיות
0

לתק' מסוימת נקבע לנכה אכ"ע בשיעור של 50%.

האם השלמת דמי גמולים באופן עצמאי (הן בעבור רכיב עובד והן בעבור רכיב מעביד) באופן שזכויות העמית בקרן לא ייפגעו כלל,

תגרום לכך שפנסיית הנכות שהעמית יקבל בעבור התק' המסוימת שבה נקבע 50% אכע,  תהיה פנסיית נכות מלאה?

ככל שזה לא מדוייק:

למה תגרום ההשלמה העצמאית של דמי גמולים?  ביחס לאותה תק' שבה נקבעו 50% נכות בלבד?

 

תודה רבה

0

לא, העמית  לא יקבל נכות מלאה. העמית ישמור על הכיסוי הביטוחי כפי שהיה לו בתקופה שקדמה לנכות.

חוסך שלא יפקיד באופן עצמאי ויבקש בעתיד להגדיל את הכיסוי הביטוחי בקרן עשוי להידחות מסיבות רפואיות

כתיבת תשובה

צור קשר

מעוניין לקבל את חבילת ההייטק של מנורה מבטחים? מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם.